Cuối Thu


Xào xạc rơi rơi những lá vàng
Cuối Thu bàng bạc…gió man man
Cây trơ cành trọi, chim trốn lạnh
Thoi thóp chiều Thu sợi nắng tàn…
Lòng bỗng dưng xúc động, ngoài kia chỉ còn dăm chiếc lá trên cành… chỉ cần một cơn gió nhẹ rơi, đìu hiu, tím ngắt…
CD