Mùa Thu Đen


Acrylic painting-
Tranh : Mùa Thu Đen
Tàn Thu trơ trọi dáng gầy,
Lòng sầu hiu quạnh chốn nầy ngẩn ngơ.
Người xưa nay đã xa mờ,
Còn trong dư ảnh nhạt mờ khói sương.
CD- Nov- 30-2021
Cho những ngày gần tàn Thu .