My Favorite Acrylic Painting


My Favorite Acrylic Painting.
Ôm đàn dạo khúc tình xa vắng,
Xuân về, cay đắng chuyện nhân gian…
CD- Feb- 06-2021 (25- tháng chạp Canh Tý)