Thu qua nét cọ


Thu vàng lá rụng bên rừng,
Sương mai còn đọng trên từng ngọn cây…
Cảm nhận mùa Thu qua nét cọ Do Carolyn
Oct -30-2019