Đại sứ Canada hát và đàn Người Ơi, Người Ở Đừng Về.