Ngày Mai Rồi Mình Cũng Gìa- Nhạc Vũ Thành An


Được thua thì cũng thế thôi.

Một tiếng yêu xin trao cho nhau…