Nhìn Những Mùa Thu Đi- Nhạc Trịnh Công Sơn- Cover:Carolyn Do


Ngồi nhìn chiếc lá thu bay,
Theo dòng trôi chảy, nếp nhăn cuộc đời.
Thời gian, cõi mộng chơi vơi,
Mai về bên ấy, biển khơi muôn trùng.
Nov-18-2023