Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn – Nhạc Văn Phụng – Cover: Carolyn Do