Buồn


Buồn!
Chiều buồn khung trời tím,
Sông buồn con nước đen.
Thuyền buồn không về bến,
Ta buồn ta xa nhau.
Đường buồn cây đổ lá,
Mưa buồn gió bay ngang.
Người buồn ngồi ca hát,
Ta buồn đi lang thang!!!!!!!
CD 04/24/21