Chiều Cuối Năm


Chiều nay nắng quái hoàng hôn,
Ngồi bên bến lạ mà hồn nơi đâu?
Một đời lưu lạc biển dâu,
Tóc xưa nay đã bạc màu thời gian.
Tìm về quá khứ mơ màng,
Hỏi người chốn cũ giờ sang bến nào?
Cuối năm lòng chợt nao nao,
Bài thơ biết gởi phương nào, cho ai?
CD- Jan- 30- 2022- ( 28 Tết Tân Sửu )
Tiễn năm cũ nơi xứ người.