Chiều Cuối Năm


Cuối năm mây chiều trôi lãng đãng,
Vết sầu nào còn mãi đậm sâu.
Một năm nhiều quá nỗi khổ đau,
Tạm biệt nhé phía sau chiều năm cũ…
CD – 29 tháng chạp Canh Tý (Feb-10-2021)