Chiều


Xót xa quá khi chiều tàn bến vắng
Khách gọi đò, gọi mãi tiếng hư không
Ngồi trông mặt nước buồn gợn sóng
Sóng nổi cuộc tình
nhân thế mãi lưu vong
Cám cảnh thời gian
thóang mong manh
Xuân tàn, Hạ trốn
Thu Đông đến
Mòn mỏi
Luân hồi
muôn kiếp vẫn trao duyên
Duyên sai nhịp
tình đành phụ
Bước lỡ làng
bước mãi bước lang thang
Chiều…. tàn….hoang vắng…
Qúa đi thôi….
CD 
Nov- 2017