Chớm Thu


Anh ơi trời đã sang Thu,
Ngoài kia mây xám giăng mù khắp nơi.
Dường như lòng thấy chơi vơi,
Bóng chiều đổ xuống rơi rơi dần dần.
Đời người có được mấy lần,
Buồn vui, hạnh phúc đến gần, rồi xa.
Lang thang trong cõi Ta Bà,
Nghìn năm mộng thực chỉ là thoáng qua.
.
CD – Ngày đầu Thu- Sep-21-2020
Nhìn nắng thu úa màu lòng xúc động,
Đời mình đã bắt đầu tuột dốc rất nhanh.