Giọt Chiều Rơi


Gió lạnh chiều nay qua phố vắng,
Bụi hồng vương vấn mấy tầng không.
Ngồi nghe tĩnh lặng từng hơi thở,
Quê cũ xa ôi, bỗng chạnh lòng…
CD – 05-22-2023