Khai Bút Đầu Năm


Rực rỡ mai vàng, Đông đã qua,
Hương xuân thơm ngát khắp Ta Bà.
Nghe trong gió thoảng hồn sâu thẳm,
Chúc phúc đầu năm, khắp mọi nhà.

CD- Xuân Qúi Hợi- 2023