Khai Bút Đầu Năm


Hoa nở bướm đậu.
Hoa tàn bướm đi.
Thời gian chuyển biến.
Vạn vật vô thường.
Giữ tâm bền chặt.
Mắt thương nhìn đời.
CD
Mồng Một Tết Mậu Tuất 2018