Luyến Hạ


Chưa vui nắng Hạ đã buồn Thu sang
Thu sang chưa được ngắm lá Thu vàng
Mùa Đông đã đến ngỡ ngàng làm sao
Đời người như giấc chiêm bao ! ! !
CD- Oct 02- 1- 2018