Mộng Thực


Mộng Thực
Bồi hồi chợt nhớ trăng xưa,
Văng vẳng đâu đây tiếng chuông chùa.
Cà sa một thoáng chiều phiêu lãng,
Mộng thực mơ hồ nối tiếp nhau…
CD- 04/19/21