Mộng Tương Phùng


Áp tai vào ngực em ngoan
Tim tôi loạn nhịp từng tràng thao thao
Ghé môi kề nụ hồng đào
Hoa chưa hé nhụy đã ngào ngạt hương
Dõi mắt vào cõi vô thường
Thấy em đứng đợi giữa đường sắc không
Vói tay chạm tới vô cùng
Tình muôn kiếp gọi tương phùng chưa em ?
Thanh Pham