Một Ngày Yên Lặng


Một Ngày Yên Lặng, chờ đợi đáng sợ …
Ngày mốt có thể giông bão ập tới bất ngờ, ai biết!!!
Chim Hải Âu đang khóc
ở ven thành phố
qua bến cảng
Khi mặt trời lặn
là lúc làm tôi cô đơn nhất
khóc nhẹ nhàng
và tôi thấy đau nhói.
Một ngày đã trôi qua,
cổ họng tôi khô
và đầu tôi đau nhức,
Hãy đoán, sẽ nghĩ khi mặt trời đã lặn
nó sẽ rơi xuống biển
rực đỏ vàng như một bãi mận chín
Và ngày mai kết thúc
trước khi nó có thể đến
Hãy đoán sẽ nghĩ gì
bầu trời buổi hoàng hôn
là ngày cuối cùng của thế giới
Và khiến họ khóc
Ồ, tôi biết rõ hơn
Mặt trời sẽ không chết
Nhưng khi hải âu bay lên
ở ven thành phố
và gọi nhau qua bến cảng
Tin xấu! Tin xấu!
Tôi luôn nhận được
những bản blues hoàng hôn.
CD- Jan-18-2020
Gần kề ngày lịch sử.
***********
Seagulls’ crying
on the edge of town
over the harbor
When the sun goes down
makes the loneliest
kind of cry,
makes me ach
that the day’s gone by…