Phù Vân, Phong Trần


Phù Vân
Phù vân bụi nhuốm phong trần,
Em ơi, cõi tạm có ngần ấy thôi.
Một đời mệt mỏi, đơn côi,
Ngày đi ngẩn lại nét môi mỉm cười…
CD 04/21/21
Phong Trần
Phong trần đã quét sạch rồi
Ta về dọn một chỗ ngồi mình ta
Mặc phù vân cõi ta bà
Đường mây nhẹ bước lòng tà nhẹ buông…
Ngọc Hoàng Bích 04/21/21