Trăng Chiều


Trăng Chiều
Chiều rơi chùng nỗi nhớ,
Sao em vẫn còn xa?
Tóc xưa mờ sương khói,
Phố chiều đã lên đèn.
Lòng chùng như chiếc lá,
Đời đã úa trong nhau.
Bao lần gieo nỗi nhớ,
Dường như tóc bạc màu.
Trăng chiều rơi trên mái,
Cành dừa chợt lung linh.
Dáng em dần xa mãi,
Anh vẫn ngóng một đời.
Em! tà huy khuất bóng,
Trăng chiều đà buông lơi…
CD – 04-27-21 ( trăng chiều mười sáu tháng Ba Tân Sửu)
Nguyệt lai môn hạ nhàn.
Cảm trăng lần đầu tiên về vùng đất mới, trước hiên nhà.
Orlando- FL-