Triền Cô Độc


Trên triền hoang dốc tử sinh
Lữ hành cô độc chênh vênh bóng mình
Chiều nay vắng tiếng cầu kinh
Thoảng trong hơi gió vô minh vọng buồn..

Carolyn Do