Bạn Có Tin Đời Sau Không?


Những bậc Thầy đã cho biết rằng: Nếu người ta tin có đời sau, thì toàn bộ nhân sinh quan của họ sẽ khác, họ sẽ ý thức rõ về trách nhiệm cá nhân và về đạo đức . Những gì các bậc Thầy phải hoài nghi là, với những người không tin có đời sau, thì có nguy cơ là họ sẽ kiến tạo một xã hội chỉ nhắm đến những kết quả ngắn hạn,không cần suy nghĩ nhiều về những hậu quả hành động. Phải chăng điều nầy có thể là lý do chính tại sao chúng ta đã tạo nên một thế giới tàn bạo như hiện nay, một thế giới ít có lòng bi mẫn thực sự ?
Trích ” Tạng Thư Sống Chết” của Sogyal Rinpoche ( Lạc Ma)