Bảo Vệ Môi Sinh?


Xã hội kỷ nghệ tân tiến quả là một thứ tôn giáo cuồng tín. Chúng ta đang phá hoại, làm nhiễm độc, hủy diệt tất cả mầm sống trên hành tinh nấy. Chúng ta đang ký những giấy nợ mà con cháu chúng ta sẽ không thể trả… Chúng ta đang làm như thể mình là thế hệ cuối cùng trên hành tinh nấy. Nếu không có một biến cải tận gốc rễ về tâm, trí và lối nhìn, thì trái đất sẽ kết thúc như Venus, cháy thành than và chết…
Trích lời Bộ Trưởng Brazil về môi sinh, người chịu trách nhiệm bảo vệ rừng Amazon.
Đây không chỉ là lời cảnh báo cho rừng Amazon mà cũng là lời cảnh cáo cho toàn thể nhân loại trên quả địa cầu. Chúng ta dường như những ” Con Mọt” ngày một đục khoét trái đất nầy để mưu lơi cho cái tôi, thiên nhiên đã bị tàn phá một cách ác độc để cung phụng cho cái tôi, con người càng lúc càng tự hủy diệt chính mình… Còn đâu cái Tâm, cái ” Bản lai diện mục” ? Hãy nhìn nước Mỹ ngày nay, ở California năm nào cũng cháy rừng, một ngày nào đó sẽ không còn rừng để cháy nữa!!!