Hoang Tàn


Nếu như không có ơn trên phù hộ chuyển cơ thì Mỹ sẽ trở thành siêu CS, một bầy siêu CS Tàu, thế giới độc tài và bọn quyền lực đen muốn toàn cầu hóa thế giới, muốn chúng ta là những tên nô lệ đi làm để phục vụ cho bọn chúng.
Tình trạng hiện nay, giống như chúng ta đang sống dưới chế độ CS, chúng ta bị bịt mắt, bịt miệng, bịt tai và chúng ta bị giam lỏng trong một nhà tù vĩ đại, hơn một năm rồi chúng ta bị chúng bần cùng hóa, gieo rắc vi trùng. Rồi đây nếu như đám quyền lực nầy cai trị thì dần dần chi còn 2 giai cấp, giàu có là bọn chúng, còn giai cấp nghèo là chúng ta, chúng ta là giai cấp nô lệ mới… Chỉ tại người dân Mỹ, sống thờ ơ, vô tư với chính trị nên họ đã bị đầu độc trong nhiều thập niên, từ văn hóa, thức ăn, thuốc men… một sự đầu độc mãn tính, tinh vi mà khó ai nhìn thấy… Ngày hôm nay họ đã thức tỉnh, không biết có muộn không?
Chúng ta chẳng còn bao năm nữa để sống. Đây là kế hoạch toàn cầu hóa của chúng, chạy đi đâu cũng không thoát, không khỏi nắng, thôi thì rán cầu nguyện, kiếp sau thoát khỏi ” lục đạo luân hồi” nhé em.
LQN