Tôn Vinh Bản Ngã


Việc đi theo con đường tâm linh chưa bao giờ lại cấp thiết và gay go hơn bây giờ. Xã hội chúng ta dành hòan toàn cho sự tôn vinh bản ngã, tôn vinh chính những sức mạnh của tham lam và vô minh đang tàn phá quả địa cầu.
Chưa bao giờ khó hơn để nghe tiếng nói của chân lí, và chưa bao giờ khó hơn để tuân theo tiếng nói ấy nếu nó được nghe đến, bỡi vì trong thế giới quanh ta không có cái gì hỗ trợ cho sự chọn lựa của ta, và cái xã hội ta đang sống dường như phủ nhận tất cả mọi ý nghĩ thiêng liêng vĩnh cửu.
Bỡi vậy, vào thời gian nguy ngập nhất của chúng ta khi chính tương lai của chúng ta cũng hoài nghi, chính chúng ta những con người , lại thấy mình đang ở giai đoạn hoang mang nhất, và bị vướng vào một cơn ác mộng do chính chúng ta tạo ra…
Trích “ Tạng Thư Sống Chết – Sogyal Rinpoche”
Bản ngã là cái tôi đáng kinh tởm, tôi là số một, tôi không biết tôi đang vô mình và tôi tự làm tôi sướng, khổ…
CD Jan-07-2018